Icon 12

Индивидуални часове

Индивидуалните класове са един от най-добрите начини човек да учи по-задълбочено даден предмет. Тези класове са с продължителност около 1:15 ч. В тях учителят наблюдава детайлно практиката на ученика и работи с него, спрямо неговите нужди и слаби страни. По този начин учителят може да помогне на ученика да изгради стабилна, устойчива и задълбочена практика. Също така ученикът разбира в детайли анатомичните и биомеханичните принципи в движението и правилното изпълнението на упражненията или асаните. 

Вижте какво споделят моите ученици