Icon 12

Ащанга Виняса Йога

Какво е Ащанга Виняса?

Ащанга Виняса е динамична йога практика, която се отличава с перфектен синхрон на дишане и движение (виняса). Тя е представена от един от най-известните съвременни йога учители – Кришна Паттабхи Джойс, около средата на 20 век. Ащанга Виняса следва определена последователност на движенията, които са придружени от специфично дишане със звук, активизиране на конкретни енергийни центрове (бандха) и концентрация в определени точки (дрищи). Чрез редовна практика йогина развива дисциплина, себеконтрол, осъзнаване и стабилност на тялото и ума.

В Ащанга Виняса асаните следват специфичен ред и са групирани в серии: 

  • Първата серия се нарича „Йога Чикитса” (Yoga Chikitsa, йога терапия) – тя помага на тялото да се преструктурира на мускулно-скелетно ниво и да се детоксикира дълбоко;
  • Втората серия се нарича „Нади Шодхана” (Nadi Shodhana, пречистване на надите) – тя пречиства нервната система и отваря енергийните канали в тялото;
  • Третата се начира „Стира Бхага” (Sthira Bhaga, божествена стабилност)- тя помага за генерирането на сила, стабилност, баланс и гъвкавост.

Асаните трябва да бъдат изпълнявани последователно, защото всяка поза е вид подготовка за следващата. За да се премине към следващата серия, практикуващият трябва да е усвоил перфектно предходната. 

 

Как се практикува?

Ащанга Виняса може да бъде практикувана както самостоятелно, така и в група. Има два основни метода на практика: единият се нарича „Майсор стил”, а другият „Воден клас”. В „Майсор стил” всеки практикува самостоятелно, със свое темпо, следвайки свой ритъм, а учителят мълчаливо обикаля шалата, асистира и дава насоки. При „Майсор стил” учителят коригира ученика и дава индивидуални инструкции за това как да изпълнява асаните и кога да приключи, като ученикът трябва постепенно да запамети последователността на движенията. Този вид практика е много подходяща както за начинаещи, така и за напреднали, тъй като дава възможност за индивидуален подход към ученика и постепенен прогрес спрямо човека.

При „Воден клас” всички в залата изпълняват заедно асаните, а учителят дирижира, казвайки имената на асаните и отброявайки винясите на санскрит. Една от целите на „Водения” клас е учениците да могат да научат правилната последователност на движенията и дишането (виняси). 

Сила, издръжливост и гъвкавост са характерни аспекти от Ащанга Виняса. Тази практика е динамична, тъй като асаните се изпълняват една след друга без почивка. В същото време всяко движение се изпълнява правилно и много контролирано, което води до акумулиране на много вътрешна сила, топлина и жизнена енергия. По този начин тялото се укрепва, нервната система се пречиства, а ума се балансира. Ащанга Виняса помага за култивиране на волята, решителността и дисциплината, тъй като традиционно този стил се практикува 6 дни в седмицата, като в началото може да се започне с по-малко практики. 

Ако искате да научите повече за Ащанга Виняса йога, може да се включите в някои от нашите класове, в Таруна Йога Шала в София.