Icon 12

Schedule

Понеделник

Практика

Учител

06:45 ч. - 10:00 ч.

Ащанга Майсор

Таруна

12:30 ч. - 13:25 ч.

Oбедна йога

Таруна

12:30 ч. - 13:25 ч.

Oбедна йога 333

Таруна

17:30 ч. -18:30 ч.

Мобилност, Ниво 1

Таруна

18:45 ч. - 19:45 ч.

Огъвкавяване, Ниво 2

Таруна

Вторник

Практика

Учител

06:45 ч. - 10:00 ч.

Ащанга Майсор

Таруна

17:30 ч. - 18:30 ч.

Oбедна йога

Таруна

18:45 ч. - 20:45 ч.

Мобилност, Ниво 1

Таруна

Сряда

Практика

Учител

06:45 ч. - 10:00 ч.

Ащанга Майсор

Таруна

12:30 ч. - 13:25 ч.

Oбедна йога

Таруна

17:30 ч. -18:30 ч.

Мобилност, Ниво 1

Таруна

17:30 ч. -18:30 ч.

ПРоба

Таруна

17:30 ч. -18:30 ч.

ПРот

Таруна

18:45 ч. - 19:45 ч.

Огъвкавяване, Ниво 2

Таруна

Четвъртък

Практика

Учител

06:45 ч. - 10:00 ч.

Ащанга Майсор

Таруна

12:30 ч. - 13:25 ч.

Oбедна йога

Таруна

17:30 ч. -18:30 ч.

Мобилност, Ниво 1

Таруна

17:30 ч. -18:30 ч.

Мобилност, Ниво 1

Таруна

18:45 ч. - 19:45 ч.

Огъвкавяване, Ниво 2

Таруна

Петък

Практика

Учител

06:45 ч. - 10:00 ч.

Ащанга Майсор

Таруна

12:30 ч. - 13:25 ч.

Oбедна йога

Таруна

17:30 ч. -18:30 ч.

Мобилност, Ниво 12

Таруна

18:45 ч. - 19:45 ч.

Огъвкавяване, Ниво 2

Таруна

Събота

Практика

Учител

06:45 ч. - 10:00 ч.

Ащанга Майсор

Таруна

12:30 ч. - 13:25 ч.

Oбедна йога

Таруна

17:30 ч. -18:30 ч.

Мобилност, Ниво 12

Таруна

18:45 ч. - 19:45 ч.

Огъвкавяване, Ниво 2

Таруна