Icon 12

Описание на практиките

Майсор стил

Майсор, а не МайсТор стил, е индивидуална практика в група, която позволява на ученика да получава индивидуални насоки и асистенции, както и да учи метода на Ащанга Виняса със свое собствено темпо. 

В този стил на практика, учениците изучават методично и систематично асаните – една по една. Асаните се добавят от учителя, който наблюдава практиката на ученика, коригира го, дава му насоки как и върху какво да работи. Когато ученика усвои дадена асана, учителят му показва нова. Така всеки напредва индивидуално спрямо своите нужди и способности и има възможност да практикува със своя собствен ритъм на дишане и движение.  

В този клас всички са добре дошли – от съвсем начинаещи до напреднали ученици, които искат да задълбочат познанията си в практиката. Обикновено в началото се набляга на по-детайлно обаяснение на новите ученици. Напредвайки постепенно, те получават повече свобода и биват поправяни единствено там, където имат нужда. Това позволява практиката да стане по задълбочена и по-медитативна. 

 

Воден клас

Воденият клас е важно допълнение към Майсор програмата както за начинаещите, така и за опитните учници. Дава много добра възможност да се коригира или научи точното изпълнение на всяка една от винясите в серията. По време на този клас учителят назовава имената на асаните, брои винясите и дава основни насоки за дишането и изпълнението на асаните.  

Следвайки броенето, ритъма и инструкциите на учителя, ученикът имa отлична възможност да придобие представа как се практикува, като същевременно да увеличи физическата и менталната си сила и издръжливост.  

 

Водена пълна ПЪРВА СЕРИЯ

 В този клас всички пози от първа серия ще бъдат изпълнени със съответните виняси, дишане и дрищи. Класът е подходящ за хора, които имат опит в Ащанга и имат устойчива практикa.

 

Половин първа серия / Half primary

В този клас ще бъдат практикувани само асаните до Навасана (половината серия) със съответните виняси, дишане и дрищи. Това прави класа достъпен дори за хора, които не практикуват редовно Ащанга, но имат предишен опит в йога, и всеки, който има установена Ащанга практика.  Учениците ще бъдат водени през асаните, като ще бъдат давани и опции за модефикация там, където има нужда, така че практиката да бъде достъпна за всички. 

 

Водена ВТОРА СЕРИЯ

Този воден клас е подходящ само за тези, които са много добре установени в Първа серия и практикуват части от Втора.